Sportovní klub

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sportovního klubu Třebechovice pod Orebem, z.s.

Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek oddílů - fotbal, hokej, tenis, kuželky, kanoistika.

 • FOTBAL
 • Fotbal
 • HOKEJ
 • Hokej
 • TENIS
 • Tenis
 • KUŽELKY
 • Kuželky
 • KANOISTIKA
 • Kanoistika

Informace o spolku


Spolek s názvem Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, tělovýchovné aktivity, organizují sportovní akce a pořádají v oblasti sportu osvětovou a vzdělávací činnost.

Základním účelem a hlavní činností SK je:

 • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
 • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
 • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Stanovy SK Stanovy SK Třebechovice p.O. ke stažení (.pdf 1.3 MB)

Město Třebechovice p.O. MŠMT

Kontaktní informace


 Doručovací adresa klubu


 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s.
 Vitouškova 959
 503 46 Třebechovice pod Orebem


  www.sktrebechovice.cz Kde nás najdete? Výkonný výbor


Milan Kynos předseda 602 488 658 kynos@tresk.eu
Mgr. Roman Drašnar místopředseda 731 579 589 drasnar@zst.cz
Mgr. Radan Vencl místopředseda 605 768 540 r.vencl@centrum.cz
Karel Bíl člen výboru 603 512 563 bilkarel@seznam.cz
Ing. Petr Kocábek člen výboru 737 688 381 petrkocabek@seznam.cz
Mgr. Jiří Měchura člen výboru 737 141 784 mechuratreb@volny.cz
Petr Březina člen výboru 775 358 392 brepet@seznam.cz

 Kontrolní komise


Jiří Pavlík předseda 777 134 340 jirka34@volny.cz
Kamil Dörre člen komise 603 554 346 kamil.dorre@seznam.cz
Ing. Lukáš Charousek člen komise 733 704 484 charousek@tsssro.cz

 Sekretariát


Tomáš Víšek tajemník 602 163 711 tom.visek@seznam.cz